Kovács Margit Óvoda - Győr családias légkör
Játékos gyermektorna
A gyermekek lételeme a mozgás, ami a képességfejlesztés mellett igazi örömforrás is. A mozgáshoz való pozitív kötődést már születés pillanatától kell folyamatosan alakítanunk, az óvodában tovább erősítenünk.

Már bizonyított tény, hogy 3 éves kortól 10 éves korig a legkedvezőbbek a biológiai adottságok a testformáláshoz, valamit az ehhez szükséges készségek, képességek kifejlesztéséhez. A jó alapokra biztosan lehet építkezni, de az elrontott alkatot, mozgást kijavítani lehetetlen.

Mozgásfejlesztő munkánkat úgy próbáljuk kialakítani tanfolyamunkon is, hogy a gyermekek szívesen, örömmel vegyenek részt a sokféle mozgástevékenységben. Ezalatt fejlődik csont- és izomrendszere, alakulnak mozgáskoordinációi, motorikus képességei, gyorsabbak, pontosabbak, finomabbak lesznek mozdulatai.

A mozgás, - mint izomörömök kimeríthetetlen forrása – a személyiség fejlődését pozitív irányban befolyásolja.

Célunk: hogy mozgásszerető, fizikailag, szellemileg fejlett, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk, akik az iskolában is jól megállják helyüket.

Külön tornánkat ajánljuk azoknak a gyermekeknek, akiknek nagy a mozgásigénye, mozgásfejlettségük elmarad életkoruktól, helytelen testtartásúak, vagy bárkinek, aki kedvet érez a sokféle tornaeszközzel, Ayres eszközzel végzett mozgáshoz.

Gyermektorna tanfolyamot tartja:

I. csoport
Máté Mária óvodapedagógus
Ideje: hétfő 15:15– 16:15 óráig
II. csoport
Matisné Iván Eszter
Ideje: kedd 15:15– 16:15 óráig


Mini torna kiscsoportos gyermekeknek, a foglalkozást tartja:
Ipacs Brigitta óvodapedagógus


Kedd 10:30-11 óráig
Mesekuckó
A mai kor gyermekeire negatív hatással van a rohanó életmód, az agresszivitás, amivel sajnos lépten, nyomon találkoznak. A gyermekek közösségbe kerülve gátlásokkal küzdenek nehezen, kommunikálnak, konfliktusaik megoldására legtöbbször egyetlen utat ismernek az erőszakot, vagy mivel nem tudják érzéseiket, elképzeléseiket megvalósítani gátlásossá, szorongókká válnak.
Az egyetlen eszköz, ami ilyenkor a pedagógus kezében eredményes lehet a JÁTÉK
Ezeken a foglalkozásokon a DRÁMAPEDAGÓGIAI JÁTÉKOKKAL személyiségfejlesztést végzünk. A pedagógus által szervezett játékok célja, hogy segítsék a környezetben való eligazodást, önmaguk elfogadását, feszültségek oldását, és mintát adjon a konfliktusok megoldásához és ez által a gyermekek számára könnyebbé, váljon az iskolai elvárásoknak való megfelelés, egyéniségük kibontakoztatása.
A MESE-KUCKÓT javasoljuk mindazoknak a gyermekeknek, akik túlságosan szorongók, bizonytalanok, félénkek, gondot jelent nekik a társas kapcsolatok ki.
A foglalkozást vezeti: Fehérné Hercsel Anikó és Farkas Attiláné /Szilvi néni/ óvodapedagógusok
Ideje: Szerda 15:15 – 16,00 óráig
Német nyelvi ráhangolás
NÉMET NYELVI RÁHANGOLÁS

A mai kor követelménye az idegen nyelvek ismerete és használata. Lassan természetessé kell, hogy váljon, hiszen a kitárult világunkban való eligazodás a boldogulás eszköze ez. Tapasztaljuk, hogy milyen hátrányt jelent a tágabb környezet megismerésében, ösztöndíjak megpályázásában, munkavállalásban, mindazoknak a lehetőségek kihasználásában, melyre megváltozott korunk lehetőséget nyújt. Nem véletlen, hogy az iskolai oktatásban egyre nagyobb hangsúlyt kap a nyelvek tanítása.

A NYELVEK tanulását, illetve az idegen nyelvvel való ismerkedést nem lehet elég korán kezdeni.

Az óvodában tartott foglalkozások célja: a gyermekek érdeklődésének felkeltése, az idegen nyelv megszerettetése. Azt szeretnénk, hogy játékos módon ismerkedjenek meg egy másik nép kultúrájával, hagyományaival. Élvezzék, hogy egy másik nyelven is tudnak énekelni, verset mondani, egyszerű kérdésekre válaszolni.


A foglalkozásokat azoknak ajánljuk, akik fontosnak tartják, hogy a gyermekük már iskola előtt ismerkedjenek meg a német nyelvvel, és ezzel is fejlődjön a kitartásuk, figyelmük, hallás-és beszédkészségük, és képessé váljanak az iskolában a szívesen, kedvvel végzett nyelvtanulásra.


A foglalkozást vezeti:

Pálffy Istvánné óvodapedagógus
Ideje: szerda – 15,00 – 15,30 óráig

Dalos játékok, gyermektánc
A foglalkozást tartja:
szerda 15:15-16 óráig
Felhalminé Szabó Ildikó
Mike Dominika
Bejelentkezés

video