Kovács Margit Óvoda - Győr családias légkör
Alapítványunk
Az alapítvány neve:"Kovács Margit Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány
Az alapítvány székhelye: 9024. Győr Répce u. 8/a.
Az alapítvány adószáma:18983560-1-08
Az alapítvány számlaszáma: 11737007-20723057
Az alapítvány közhasznú jogállása: közhasznú
Az alapítvány fő tevékenysége:Közösségi,oktatási tevékenység
Az alapítás időpontja: 2005.11.30.

Az alapítvány már 16 éve segíti a Kovács Margit Óvodába járó gyermekek belső és külső környezetének, eszközeinek esztétikus, biztonságos biztosítását, pedagógiai munkájának minőségi megvalósítását.
Ezeket szem előtt tartva határozta meg céljait:
1.A gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének elősegítése
2.Szemléltető eszközök, a működést szolgáló technikai eszközök korszerűsítése,beszerzése, fejlesztése, bővítése
3.Segítség az egészséges életmód alakításához, sportolási lehetőségek biztosításával.
4.Az óvoda játék és sporteszközei bővítésének elősegítése
5.Kulturális és sportprogramok,kirándulások támogatása
6.Az alapfeladatokon túli játékos foglalkozások szervezése, működtetése
7.Családsegítő programok szervezése, a hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének elősegítése
8.A célokhoz és feladatokhoz kapcsolódó pályázatok megírása.

A fenti célok megvalósítása érdekében alapítványunk folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyek az óvoda külső és belső feltételeit javítják a helyi pedagógiai programban meghatározott kiemelt nevelési területek irányadásával / adó 1%, pályázatok, szponzorok, szülői támogatások/
Ennek köszönhetően folyamatosan szépül, bővül, korszerűsödik az óvoda udvara,mozgásfejlesztő eszköztára. Sikeresek a Szülők-gyermekek közös,családi rendezvényei,sportrendezvények.
Bejelentkezés

video