Kovács Margit Óvoda - Győr családias légkör

Óvodai hírek:

Beiratkozási tudnivaló
Kovács Margit Óvoda - Győr híre. 2021-04-08 12:05:50
Kedves beiratkozni szándékozó Szülők!

Kérjük, aki online beiratkozást szeretné igénybe venni, a kitöltött szándéknyilatkozat mellé a kitöltött étkezési nyilatkozatot is csatolni szíveskedjen.

Mindkét dokumentum a letölthető anyagoknál megtalálható.
Beíratás
Kovács Margit Óvoda - Győr híre. 2021-02-24 13:30:17
Kedves leendő óvodások Szülei!

Minden szülő a legjobbat szeretné adni gyermekének már a legkisebb kortól kezdve. Önök szeretnék, ha napközben gyermekük olyan környezetben lenne, ahol jól érzi magát és testi- szellemi fejlődésük maximálisan biztosítva van.
Most az óvodaválasztás előtt e probléma megoldásában szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani.
A családok életében a legjelentősebb események egyike, amikor a gyermek óvodába lép.
Három éves korukig az apróságok többsége a családi nevelés keretein belül növekedik, fejlődik testiekben és lelkiekben egyaránt. A család tagjait ismeri igazán, velük van kapcsolata, tőlük tanulja mindazt, amit három éves koráig elér. Ha többgyermekes családba született, akkor a kezdetektől hatnak rá a testvéri kapcsolatok, megtanulja a társakhoz való igazodást is. Erre a korosztályra különösen jellemző, hogy a biztonságot teljes egészében a család jelenti számára.
Három éves korában a gyermek óvodás lesz. A családi nevelés kiegészül az óvodai neveléssel. A gyermek ezután óvodában tölti ideje nagy részét, ahol egy gyermekközösségben kell megtalálnia a maga helyét, barátokra, társakra találni. Hogy a gyermek milyen óvodában találja meg biztonságát, testi-lelki fejlődéséhez szükséges nyugodt körülményeket, azt a szülő keresi meg az óvodák megismerésével.

Ehhez nyújtunk segítséget a honlap főoldalán található óvodánk bemutatásával.

Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az esetben tudja az intézmény felvenni, ha az összes három éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét teljesíteni tudja. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol a szülő dolgozik. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt. A szülőnek joga van a szabad óvodaválasztáshoz, igénye szerint jelentkezhet gyermekével a lakókörzetén kívül más önkormányzati fenntartású óvodába, illetve egyéb egyházi, alapítványi vagy magánintézménybe.
Vannak olyan kisgyermekek is, akiknek különösen nagy megrázkódtatást jelent a családtól való elszakadás. Nagy türelemre van szükség ilyenkor a család és az óvoda részéről egyaránt. Az óvodában ezt az időszakot „beszoktatási időszaknak” nevezik. Szeretettel, megértéssel, különleges figyelemmel kell ilyenkor körülvenni a kis óvodást szülőknek, óvodapedagógusoknak egyaránt. Bíztatniuk kell őt, fel kell kelteniük érdeklődését azok iránt a dolgok iránt, amelyek az óvodában várnak rá.

A család az óvodai nevelés időszakában is felelős marad a gyermek neveléséért, ezt a jogát, felelősségét nem ruházhatja át az óvodára
Leállás
Kovács Margit Óvoda - Győr híre. 2021-02-17 10:31:52
A Kovács Margit Óvoda nyári leállásának időpontja:

2021.07.19- 20201.08.14.

Bejelentkezés

video